Realizacje

Nadzory

PROJEKTY

REALIZACJE

Nadzory

 • Prowadzenie nadzoru z ramienia inwestora nad realizacją instalacji elektroenergetycznych układu kogeneracyjnego 2 x 2.5MW GPEC Tczew w roku 2020/2021.
 • Prowadzenie nadzoru z ramienia inwestora nad realizacją instalacji elektroenergetycznych układu kogeneracyjnego 3MW dla MPEC w Pruszczu Gdańskim w fazie realizacji.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją instalacji elektroenergetycznych układu kogeneracyjnego 2 x 250kW Oczyszczalni ścieków w Olsztynie realizacja 2020.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją instalacji elektroenergetycznych układu kogeneracyjnego 20MW dla ENGIE EC Słupsk w Słupsku w fazie realizacji.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją instalacji elektroenergetycznych dla PWiK w Olsztynie n ROK 2021 w fazie realizacji

Projekty

 • Projekt instalacji elektroenergetycznych dla wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 1MW w Rybniku w roku 2019.
 • Projekt instalacji elektroenergetycznych dla wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 2 x 2.5MW GPEC Tczew Rokitki w roku 2020.
 • Projekt instalacji elektroenergetycznych dla wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 3MW dla MPEC w Pruszczu Gdańskim w roku 2020.
 • Projekt wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 2 x 4,5 MW w kopalni gazu w OP Tuchole– w fazie realizacji
 • Projekt wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 2 x 4,5 MW w kopalni gazu w OP Bojarze– w fazie realizacji
 • Wykonanie analizy dotyczącej wpięcia jednostek kogeneracyjnych 1MW (8 wysokosprawnych zespołów kogeneracyjnych) w Tczewie do systemu Energa Operator S.A
 • Projekt budowy pięciu budynków usługowych – trzech sklepów wielkopowierzchniowych, budynku handlowego z marketem Biedronka, budynku gastronomicznego KFC wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną w ramach budowy zespołu Parku Handlowego Siedlce.
 • Projekt remontu pomieszczeń abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-1779 „PG-1” na Politechnice Gdańskiej (wymiana rozdzielni SN i nn),
 • Projekt instalacji elektrycznej w hali produkcyjno-magazynowej „Carbon” przy ul. Leszno w miejscowości Przasnysz dla KROSS S.A.

Realizacje

 • Budowa pt.: „Wymiana zespołów kompensacyjnych na stacjach elektroenergetycznej 110/15 kV realizowana przez Energa Operator S.A. rok. 2019, 2020 zdj2-5
 • Budowa pt.: „Modernizacja potrzeb własnych z zastosowaniem cewek kompensujących Petersena z automatyczną regulacją reaktancji na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV” realizowana przez Energa Operator S.A. rok. 2020 zdj 6-8
 • Budowa pt.: „Wymiana transformatorów mocy 110/15kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacji rozdzielnicy SN w GPZ ” realizowana przez Energa Operator S.A. – rok 2020. Zdj 9-11
 • Budowa wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 2 x 4,5 MW w kopalni gazu OP Tuchola – w fazie realizacji
 • Budowa wysokosprawnego układu kogeneracyjnego 2 x 4,5 MW w kopalni gazu w OP Bojarze– w fazie realizacji
 • Wykonanie robót budowlanych dla rozszerzonego zakresu rzeczowego w ramach projektu: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” – odcinka Kościerzyna-Gdynia linii kolejowej nr 201”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Odcinek włączeniowy linii PKM w linie kolejową nr 201 – od km 184,400 do km 188,100 (budowa linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn-0,4 kV).
 • Dostawa rozdzielnic nn-0,4 kV w stacjach transformatorowych ST-27, ST-38, ST-44, ST-45a, ST-50, ST-56, ST-88, ST-Calvert i ST-KOL dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego
 • Dostawa rozdzielnic nn-0,4 kV dla Zespołu budynków biurowo-usługowo-handlowych w Sopocie na ul. Dworcowej 5 (Sopot Centrum)
 • Dostosowanie układu pomiarowego do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Ciepłowni Miejskiej w Malborku